Selecteer een pagina

Website NCAE
In verband met onderhoudswerkzaamheden is er tijdelijk beperkt informatie beschikbaar op deze website. Wilt u specifieke informatie, neemt u dan contact met ons op.

Organisatie

  • De Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) is een onderdeel van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ). COKZ is een privaatrechtelijke controle-instelling, die zelf geen producten produceert of verhandelt.
  • Het COKZ is de Nederlandse autoriteit op het gebied van de controle van zuivel en sinds 1 juli 2012 ook van eieren en pluimveevlees. Besloten is de controle van eieren en pluimveevlees te laten uitvoeren door een afzonderlijke dienst (NCAE) van het COKZ.
  • De website van NCAE heeft uitsluitend betrekking op de controle-activiteiten van eieren en pluimveevlees. Voor de controle van zuivelproducten wordt verwezen naar de website van het COKZ: http://www.cokz.nl/
  • Door middel van controle, toezicht en kennis van de wetgeving, wordt door NCAE in opdracht van de overheid toegezien op de naleving van de regelgeving.
  • Het COKZ is een privaatrechtelijke controle-instelling; het produceert of verhandelt zelf geen zuivelproducten.
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de nationale of Europese wet- en regelgeving en staan onder toezicht van de Nederlandse overheid

Contact
Bezoek- en kantooradres COKZ/NCAE (Bedrijventerrein Princenhof)
Kastanjelaan 7
3833 AN LEUSDEN

Postadres
Postbus 250
3830 AG LEUSDEN

Telefoon
U kunt ook contact opnemen met de Nederlandse Controle Autoriteit Eieren (NCAE) via telefoon.
Telefoon: 033-4965696 (de telefoniste verbindt u door met de juiste persoon of afdeling)

Relevante documenten (download)